artykuł reklamowy

BANK SPÓŁDZIELCZY W CZERSKU
Kredyt obrotowy SGB Agro

Kredyt obrotowy SGB Agro w rachunku kredytowym przeznaczony na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz, materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport, pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji, zakup paliwa i opału na cele rolnicze. Ogólne zasady, korzyści, szczegóły, KONTAKT:
czersk

GM. CZERSK. Piesek znaleziony w lesie

Poszukujemy nowego domu dla małego pieska (samiec). Piesek został znaleziony w lesie, może mieć ok 2-3 miesiące, je samodzielnie, jest kontaktowy, lubi się bawić i szuka towarzystwa. To młody pies, który z łatwością przyzwyczai się do nowych właścicieli i domu. W przypadku braku zgłoszenia, po upływie 14 dni od dnia...