gm. czersk

Czerskie Centrum Wolontariatu – spotkanie. ZAPROSZENIE

Czerskie Centrum Wolontariatu działające w ramach Centrum Usług Społecznych zaprasza przedstawicieli kultury, pomocy społecznej, Gminnej Rady Seniorów i Gminnej Rady Młodzieży, organizacji pozarządowych, organizacji senioralnych, dyrektorów, pedagogów szkół oraz wszystkich zainteresowanych z terenu Miasta i Gminy Czersk, na spotkanie w dniu...